SKAUTING - to je PARTA a PŘÍLEŽITOST

Skauting, to je především šance stát se součástí týmu mladých lidí, mít kamarády, prožívat život naplno, trávit čas dynamicky, aktivně, zábavně a zajímavě. Rozvíjet své schopnosti, pomáhat světu kolem sebe a také hledat směr pro svůj život!

Skauting je celosvětově největší výchovné hnutí pro děti a mladé lidi. Umožňuje jim žít a dělat věci společně a staví před ně příležitosti, které jsou zároveň zábavou, hrou – a zároveň způsobem, jak poznávat nové věci. Prostřednictvím volného času tak učí děti a mladé lidi být užitečnými členy naší společnosti a všestranně rozvinutými osobnostmi.

Skauting dává do života řadu sociálních dovedností – schopnost mluvit před lidmi a schopnost naslouchat, schopnost být otevřený vůči druhým, schopnost spolupracovat. Skauting učí umět se o sebe postarat, brát život do vlastních rukou, postavit se na vlastní nohy, převzít odpovědnost za to, co se se mnou a s mým životem děje. Ve skautingu se lidé učí hledat smysluplnost toho, co dělají – kam nasměrovat svůj život a proč. Skauting je příležitost vstoupit do dospělosti jako člověk, který ví o svých kvalitách i o tom, proč nebýt sám, proč být součástí týmu. Člověk, který ví, co chce, a aktivně jde za tím. Člověk, který může být pilířem společnosti.

Ve skautingu si člověk sáhne na GPSku, foťák, učí se dělat reportáže, slaňovat skály, vařit i sjíždět vodu na raftech. Ale to není důležité. Důležité je, co se člověk učí mimochodem přitom – že má cenu se o něco snažit. Že má cenu se zapojit. Že má cenu spolupracovat. Že má cenu být součástí věcí, ne pozorovatelem…

Náš oddíl

Náš oddíl patří k tzv. vodním skautům. Jsou to skauti, kteří do svého programu zahrnují také vodácké prvky (jízda na pramicích nebo plachetnicích).

Oddíl je rozdělen do tří posádek, které se nazývají Tuleni, Kosatky a Lososi. Posádka je družina šesti až osmi kluků, kteří se scházejí jednou týdně v klubovně na dvouhodinových schůzkách (úterý, středa, čtvrtek). Hrají zde hry, něco nového se naučí či poznají, ale hlavně jsou v prostředí, kde se od starších chlapců a vedoucích učí, co je správné, co a jak mají dělat. Děje se tak veselou hrou doprovázenou dobrodružným příběhem.

Celý oddíl se schází na výpravách a dalších víkendových (i delších) akcích, které se konají alespoň jednou za čtrnáct dní. Celý život v oddíle je doprovázen plněním různých zkoušek a úkolů. Často navštěvujeme horolezeckou stěnu, věnujeme se vodáckému výcviku, plachtíme, pomáháme přírodě nebo zúčastníme se sociálních projektů!

Každému, komu se v oddíle líbí, dodržuje jeho pravidla a zákony, vydrží zde několik let. Má za sebou pěknou řádku táborů, udělal velké pokroky ve spolupráci s ostatními, v životě v kolektivu, našel si dobré kamarády, možná i získal své skautské jméno - přezdívku. Vše je pro něho hračkou. Je třeba nabídnout něco více, něco náročnějšího, co ho uspokojí. V nejlepším případě odejde kolem patnáctého roku do oddílu roverů, který s oddílem úzce spolupracuje, ať už přes rok či na táboře. Zde skautská výchova pokračuje – ovšem trochu jinak – kluci jsou starší a samostatní. Vyrážejí na expedice do zahraničí a nezaleknou se ani velkých projektů, které si mohou zorganizovat.